Sök Meny & Sortiment

Uthyrning

Hyresberäkning

Hyra är som regel baserat på 5-dagars arbetsvecka. Används materialet helgdagar debiteras hyra även för dessa. Vissa maskiner som t.ex. pumpar, värme & tjältingsaggregat, el-material och avfuktare, debiteras 7-dagar per vecka. Hyrestiden räknas från den dag maskinen lämnas ut till kund och med den dag den återlämnas. Priset i katalogen är exklusive moms och är baserat på kortare hyresperioder. Vid långhyra offereras pris efter Överenskommelse.

För övriga hyresvillkor hänvisas till separata villkor enligt hyreskontrakt.

Försäkring

Du är alltid försäkrad hos oss! Vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samarbete med Svedea omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott,brand, vattenskador eller maskinhaveri. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld, använd vår speciella skaderapport.

  1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordern:nr.
  2. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
  3. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning.
  4. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Samtliga kunder. Om Ni inte vill att försäkringen skall gälla Er måste Ni meddela detta innan vi registrerar hyresordern.Premien är endast 5% av hyreskostnaden och självrisken 4000:- exkl. moms per hyrestillfälle. Dock max 50% av maskinens nyanskaffningspris.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.

Vi medverkar på Maskinuthyrare, hyrmaskiner nära dig.